Norge oppretter ambassade i Mali

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Etableringen av en norsk ambassade i Bamako vil styrke vårt bilaterale forhold til Mali og bidra til en tettere dialog om de sikkerhetspolitiske utfordringene landet og den bredere Sahel-regionen står overfor, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen har den siste tiden trappet opp den norske innsatsen for stabilisering og konfliktløsning i Sahel, og den videre utviklingen i Mali er av stor betydning for regionen. Det norske bidraget til FN-operasjonen Minusma har gitt Norges engasjement en ekstra dimensjon. Utenriksminister Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte tidligere i år Mali for politiske samtaler og møter med norsk militært personell.

- Norges innsats i Mali er en del av vår satsing på sårbare stater og bekjempelse av voldelig ekstremisme. Bidrag til fred og stabilitet i Sahel-området vil være viktig for å skape vekst og utvikling og for å demme opp for fremtidig høy migrasjon fra regionen, sier utenriksminister Brende.

Mali er et av fokuslandene i utviklingspolitikken og Norge ønsker å være en langsiktig partner for fred, sikkerhet og utvikling for landet.

- Vårt fremtidige samarbeid var et viktig tema da jeg møtte Malis utenriksminister, Abdoulaye Diop, under FNs generalforsamling denne uken. Diop ønsket nyheten om opprettelse av en norsk ambassade i Bamako velkommen. Norsk diplomatisk tilstedeværelse i landet har vært etterspurt av Malis myndigheter, sier utenriksminister Brende.

Norge har hatt et engasjement i Mali siden tørkekatastrofene på 1980-tallet. Et bredt samarbeid med norsk sivilt samfunn og internasjonale partnere ble da etablert for å forebygge sult, fattigdom og konflikt i regionen. Engasjementet har senere blitt utvidet og omfatter i dag satsing på utdanning, fred og forsoning, stabiliserings- og demokratistøtte. Norges deltakelse i FN-operasjonen Minusma har styrket regjeringens innsats for fred i regionen. Den norske ambassaden i Bamako vil etter planen åpne sommeren 2017.