Andreas Hilding Eriksen er ny departementsråd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.

'
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd 11. oktober 2019 utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Han etterfølger Elisabeth Berge, som har vært departementsråd siden 2004.

Eriksen (f. 1973) kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i OEDs Energi- og vannressursavdeling. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring:

2014 - Olje- og energidepartementet, ekspedisjonssjef, Energi- og vannressursavdelingen

2011 - 2014 Statsministerens kontor (SMK), seniorrådgiver, Innenriksavdelingen

2008 - 2011 Olje- og energidepartementet, avdelingsdirektør, Seksjon for CO2-håndtering i avdeling for klima, industri og teknologi

2005 - 2008 Olje- og energidepartementet, underdirektør og prosjektleder, Seksjon for forskning og teknologi

1999 - 2005 Olje- og energidepartementet, førstekonsulent og rådgiver, Energiseksjonen

Utdanning:

1998 - 1999 Universitetet i Oslo, Cand. Oecon. – Embetsstudiet i sosialøkonomi

1996 - 1997 Universitetet i Mannheim, Kurs under Hauptfach Volkwirtchaft

1995 - 1996 Universitetet i Oslo, Sosialøkonomi 2. avdeling

1993 - 1995 Universitetet i Oslo, Sosialøkonomi 1. avdeling