Ann-Helen Ernstsen blir direktør for oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen skal bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Med Ann-Helen Ernstsen som direktør får senteret en leder som har svært gode forutsetninger for å utvikle og lede senteret i ønsket retning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Havnesjef Ann-Helen Ernstsen har en allsidig maritim erfaringsbakgrunn innen sikkerhet, oljevern og beredskap. - Hun har lederegenskaper, faglig kunnskap og relasjonsferdigheter som gir et godt grunnlag for å lede senteret, sier Solvik-Olsen.  

Ernstsen er 46 år og kommer fra en fiskerfamilie. Hun har utdanning som høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk, og hun har senere bygd på sin formalkompetanse med blant annet Maritim arktisk kompetanse og en Master in Technology and Safety in the High North fra Universitetet i Tromsø. Ernstsen startet tidlig eget firma med salg av konsulenttjenester, hun har hatt flere stillinger i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. De siste fire årene har Ernstsen vært havnesjef i Vestvågøy kommune.


Stillingen er en åremålsstilling på seks år.