Presseinvitasjon: Anniken Hauglie mottar forslag om styrket varslervern

Varslingsutvalget overleverer sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv (NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern).

Utvalget har blant annet vurdert varslerombud og seksuell trakassering i arbeidslivet. 

Tid: Torsdag 15. mars, kl. 10.00–10.40
Sted: Presserommet, Akersgata 64

Varslingsutvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup, presenterer utvalgets arbeid og konklusjoner.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottar NOU-en og gir noen innledende kommentarer. 

Kun for presse. Ta med pressekort og legitimasjon. 

Statsråden og Varslingsutvalgets leder vil være tilgjengelig for intervjuer etter presentasjonen.

Opptak av pressekonferansen kan du se her: 

Pressekontakt

Pressetelefon: 916 73 519

E-post: presse@asd.dep.no

Til toppen