”Åpenbart påvirket” – ny alkoholkampanje

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag lanserer helse- og omsorgsminister Bent Høie Helsedirektoratet sin nye alkoholkampanje "Åpenbart påvirket". Målet med kampanjen er å øke forståelsen for og oppslutningen om skjenkebestemmelsene i alkoholloven og befolkningens kunnskap om alkoholens skadevirkninger.

Mye vold og skader skjer i forbindelse med utelivet og alkoholpåvirkning. Alkoholkampanjen er først og fremst rettet mot de under 35 år som går på byen.

- Alkohol er et lovlig rusmiddel, og er det rusmiddelet som er mest brukt og som medfører størst skade i samfunnet. Det økende alkoholkonsumet i Norge de senere årene er en folkehelseutfordring. Vi må forebygge mer og føre en politikk som begrenser skadene av alkoholbruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi må forebygge mer og føre en politikk som begrenser skadene av alkoholbruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
- Vi må forebygge mer og føre en politikk som begrenser skadene av alkoholbruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. (Helsedirektoratet)

En fersk befolkningsundersøkelse Norstat har utført for Helsedirektoratet i forbindelse med kampanjen, viser at et klart flertall av oss mener vi skal ha klare regler for hvordan servering av alkohol skal foregå.

Mens kun 14 prosent av befolkningen totalt mener at skjenkebestemmelsene er for strenge, er det 30 prosent av yngre under 30 år som mener dette. Unge har også mindre kunnskap om når en skal bli nektet adgang eller alkoholservering. En av fire unge tror at grensen går ved «kraftig påvirket», og ikke «åpenbart påvirket».

- Det er blant de unge vi ser flest tilfeller av skader og vold i forbindelse med alkohol. Skjenkebestemmelsene skal begrense skadene som alkoholbruk kan innebære og er en viktig del av alkoholpolitikken. Jeg håper denne kampanjen vil bidra til økt forståelse for skjenkebestemmelsene og den viktige jobben dørvakter og servitører gjør for å bidra til et tryggere uteliv, sier Høie.

Det skjer mange brudd på alkoholloven, både når det gjelder skjenking til mindreårige og skjenking til åpenbart berusede personer. 8. oktober 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartement forslag til endringer i alkohollovgivningen på høring.

Det foreslås blant annet nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven.

- I dag bruker kommunene adgangen til å inndra skjenkebevilling svært sjelden. Derfor foreslår vi å innføre nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven. Det vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere og samt sikre likebehandling, sier Høie.

I høringsnotatet foreslås det blant annet å innføre et prikksystem der det tildeles prikker til salgs- og skjenkesteder for brudd på alkoholloven. Det foreslås åtte prikker til skjenking til mindreårige, fire prikker til skjenking til åpenbart berusede personer og fire prikker for overtredelser av tidsbestemmelsene. Åtte prikker i løpet av tre år vil føre til inndragning av bevillingen i minst en uke.

Les mer om kampanjen "Åpenbart påvirket" på og se kampanjefilmene på helsenorge.no

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter