Åpningen av Northern Lights-kontoret i Stavanger

Olje- og energiminister Tina Bru holdt denne talen da hun åpnet Northern Lights-kontoret på Byfjordparken i Stavanger 8. september 2021.

'
Olje- og energiminister Tina Bru åpnet Northern Lights sitt nye kontor på Byfjorden sammen med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun 8. september 2021. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Jeg er veldig glad for å være sammen med dere her i dag – for å markere åpningen av Northern Lights-kontoret her i Byparken.

I fjor satte vi i gang Langskip, det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. For å bidra til at verden skal nå sine klimamål, og samtidig skape arbeidsplasser og industri i Norge.

Vi ser at Langskip allerede har en positiv effekt på utviklingen av CO₂-håndtering, både i Norge og i landene rundt oss.

Som del av Langskip er både Norcem og Northern Lights i gang med byggingen. I tillegg vet vi at det er god dialog med potensielle kunder. Flere intensjonsavtaler er inngått og mulighetsstudier startes.

Nå tar vi et videre skritt i denne satsingen.

I dag åpner vi ikke bare et kontor. Vi gjør også noe annet, og minst like viktig.

Vi samler erfaringen og kompetansen til prosjektets viktigste ressurs – menneskene som jobber her.

Men det handler om så mye, mye mer.

Dette kontoret er nok et fysisk bevis på at Langskip-prosjektet, så langt, er i rute. Det skal dere alle ha honnør for.

Og for en med hjertet i denne byen, gleder det meg selvfølgelig at valget falt på Stavanger. Et valg som kanskje ikke var helt tilfeldig, når vi vet hva slags kompetanse denne regionen har på industri, subsea, reservoar og boring av brønn.

Så må jeg også skryte litt av den av den innsatsen dere gjør for å sikre et kundegrunnlag og rammevilkår i Europa.

Jeg tør påstå at Northern Lights har vært avgjørende for at EU-kommisjonen i fremleggelsen av Fit for 55 går inn for å innlemme skipstransport av CO2.

Langskip har hatt en lovende reise så langt, men vi har ennå ikke kommet i havn.

Hvis karbonfangst- og lagring skal bli et effektivt instrument for å få ned klimautslippene, må lignende prosjekter bli etablert i Europa og verden - og det må skje nå.

Vi trenger altså en kritisk masse med flere Langskip.

Northern Lights er helt sentrale i dette.

Å tilby en infrastruktur for å gi et insentiv for å bruke lagringsfasilitetene.

Å være de første, slik at det blir lettere for andre å følge.

Nå har dere en plass for å gjøre dette viktige arbeidet.

Gratulerer med dagen alle sammen, og lykke til!