Tidligere olje- og energiminister Tina Bru

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H)

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1986

Tina Bru ble utnevnt til olje- og energiminister 24. januar 2020. Bru er stortingsrepresentant fra Høyre. Hun er innvalgt for Rogaland fylke og har frem til utnevnelsen sittet i Energi- og miljøkomiteen. Tina Bru er gift, har ett barn, og er bosatt i Stavanger.

Bru har en bachelor i endringsledelse fra BI Stavanger. Hun har hatt flere verv i Unge Høyre og vært folkevalgt for Høyre i bystyret i Stavanger (2007-2012) og i Rogaland fylkesting (2011-2013) før hun ble valgt inn på Stortinget i 2013.