Begrenset utvidelse av unntaksordningen til å inkludere spesialisert arbeidskraft som bygger, drifter eller vedlikeholder infrastruktur

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

For å unngå at de stengte grensene får store konsekvenser for infrastrukturprosjekter utvides nå den søknadsbaserte unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur.

- Mange næringsdrivende har nå behov for å få inn utenlandsk arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Dessverre er smittesituasjonen fortsatt sånn at vi må være forsiktige med å åpne opp. Vi gjennomfører nå en begrenset utvidelse av unntaksordningen for å sørge for at viktig infrastruktur kan bygges og vedlikeholdes, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Selv om vi trenger kraftfulle tiltak for å begrense smittespredning, er det også nødvendig at næringslivet får tilgang på helt kritisk arbeidskraft. Vi skal fortsette å ivareta disse to hensynene på en trygg måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Infrastruktur defineres i denne sammenhengen som vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, telekommunikasjon og liknende, energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner og landanlegg for petroleumsaktiviteten.

Søknadene vurderes av Sjøfartsdirektoratet som administrerer unntaksordningen. Utvidelsen omfatter følgende utenlandske arbeidstakere:

  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i virksomheter som drifter, vedlikeholder eller bygger infrastruktur
  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er nødvendige for å opprettholde pågående infrastrukturprosjekter

Utvidelsen kommer i tillegg til unntaket for strengt nødvendig teknisk personell som allerede gjelder. Øvrige vilkår i ordningen, som at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet gjelder fortsatt.

Endringene vil tre i kraft fra mandag 22. mars, og bedrifter kan søke gjennom Sjøfartsdirektoratet.

Fortsatt strenge karanteneregler

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Personer i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i Norge i karantenetiden.

Les mer: Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.