Rapport om bredbånd i nordområdene

Mye av aktiviteten rundt Arktis foregår på steder med dårlig eller ustabilt bredbånd. En ny rapport foreslår hvordan vi kan få på plass bedre bredbåndsdekning i nordområdene.

– Nordområdene er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, enten det gjelder skipstrafikk, forskning, cruise, forsvar eller fiskeri, sier næringsminister Monica Mæland.

Trenger oppgradering

Elektronisk kommunikasjon i områdene over 75 grader nord, som er like nord for Bjørnøya, er i dag svært utfordrende. Regjeringen varslet i Svalbardmeldingen og maritim strategi at de vil se nærmere på behovet og mulighetene for bedre kommunikasjon i nordområdene.

- Dagens systemer er ikke tilpasset de utfordringene vi har. Vi må ha løsninger som ivaretar behovet for søk- og redningsoperasjoner, klimaovervåkning og forsvar. Et solid kommunikasjonssystem kan også legge til rette for økt verdiskaping i nordområdene, sier Mæland.

Flere alternativer

Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt en rapport om elektronisk kommunikasjon i nordområdene. Rapporten er en såkalt konseptvalgsutredning (KVU), som er en ekstern utredning for alle større statlige investeringer.

Les hele rapporten her (lenke).

Utredningen vurderer flere konsepter. Den ser på alt fra landbaserte løsninger med sendere utplassert langs kysten og på oljeplattformer, og satellitter som dekker norske havområder deler av døgnet, til kontinuerlig dekning av hele det arktiske området.

Rapporten anbefaler å gå videre med alternativet som dekker hele det arktiske området. Denne løsningen vil gi bredbåndskommunikasjon i hele Arktis, og ikke bare i de norske eller europeiske områdene. Det er dyrere enn de andre alternativene, men tilfredsstiller både norske og utenlandske aktørers behov. Samtidig gir dette alternativet også større kommersielle muligheter.

Skal kvalitetssikres

Rapporten skal nå kvalitetssikres av eksterne (KS1), før regjeringen tar stilling til om prosjektet skal videreføres.

Det er DNV GL og Menon Economics som har i laget rapporten, i samarbeid med Nexia Management Consulting. Utredningen er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Til toppen