Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1,3 milliardar kroner meir i frie inntekter til Rogaland neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
1101 Eigersund 769 086 30 647 4,2 1 439
1102 Sandnes 3 759 541 185 204 5,2 7 173
1103 Stavanger 6 943 589 314 895 4,8 12 743
1106 Haugesund 1 808 293 66 999 3,8 3 540
1111 Sokndal 188 895 6 075 3,3 319
1112 Lund 186 427 8 289 4,7 316
1114 Bjerkreim 164 489 4 362 2,7 273
1119 Hå 911 598 38 494 4,4 1 797
1120 Klepp 938 068 34 135 3,8 1 814
1121 Time 929 883 41 459 4,7 1 779
1122 Gjesdal 591 675 35 196 6,3 1 135
1124 Sola 1 382 678 67 055 5,1 2 503
1127 Randaberg 559 960 21 063 3,9 1 030
1129 Forsand 90 932 2 064 2,3 117
1130 Strand 651 167 32 053 5,2 1 205
1133 Hjelmeland 176 040 7 840 4,7 266
1134 Suldal 250 281 8 961 3,7 375
1135 Sauda 270 909 10 023 3,8 456
1141 Finnøy 195 759 8 126 4,3 308
1142 Rennesøy 273 675 6 442 2,4 466
1144 Kvitsøy 46 443 1 627 3,6 51
1145 Bokn 64 868 4 679 7,8 83
1146 Tysvær 574 204 26 492 4,8 1 057
1149 Karmøy 2 042 741 73 645 3,7 4 059
1151 Utsira 31 814 2 998 10,4 20
1160 Vindafjord 490 088 14 895 3,1 844
Fordelast gjennom året 16 000      
Rogaland 24 309 105 1 051 618 4,5 45 168
         
Rogaland fylkeskommune 5 284 942 293 358 5,9 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.