Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

244 millionar kroner meir i frie inntekter til Finnmark neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
2002 Vardø 143 259 5 174 3,7 205
2003 Vadsø 356 195 11 320 3,3 602
2004 Hammerfest 600 193 31 604 5,6 1 004
2011 Kautokeino 209 001 6 720 3,3 283
2012 Alta 1 158 713 37 473 3,3 1 925
2014 Loppa 96 088 1 582 1,7 94
2015 Hasvik 88 608 986 1,1 102
2017 Kvalsund 94 185 3 074 3,4 101
2018 Måsøy 100 913 1 677 1,7 119
2019 Nordkapp 205 077 5 152 2,6 315
2020 Porsanger 235 767 10 881 4,8 380
2021 Karasjok 184 489 3 987 2,2 260
2022 Lebesby 117 022 1 985 1,7 128
2023 Gamvik 91 510 2 384 2,7 109
2024 Berlevåg 84 551 1 674 2 97
2025 Tana 205 480 4 532 2,3 281
2027 Nesseby 84 488 4 234 5,3 92
2028 Båtsfjord 147 959 4 674 3,3 215
2030 Sør-Varanger 586 060 20 520 3,6 984
Fordelast gjennom året 12 000      
Finnmark 4 801 560 163 633 3,5 7 296
         
Finnmark fylkeskommune 1 534 519 80 249 5,5 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.