Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

315 millionar kroner meir i frie inntekter til Nord-Trøndelag neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
1702 Steinkjer 1 108 969 50 280 4,7 2 089
1703 Namsos 697 787 29 317 4,4 1 257
1711 Meråker 153 457 6 814 4,6 245
1714 Stjørdal 1 143 798 38 698 3,5 2 230
1717 Frosta 155 784 3 527 2,3 252
1718 Leksvik 222 444 10 812 5,1 338
1719 Levanger 973 348 42 771 4,6 1 884
1721 Verdal 748 286 25 954 3,6 1 432
1724 Verran 151 378 4 642 3,2 244
1725 Namdalseid 114 274 3 856 3,5 157
1736 Snåsa 136 315 4 042 3,1 206
1738 Lierne 111 262 5 467 5,2 133
1739 Røyrvik 45 491 1 908 4,4 45
1740 Namsskogan 73 897 1 390 1,9 85
1742 Grong 157 102 5 475 3,6 240
1743 Høylandet 97 955 2 445 2,6 120
1744 Overhalla 223 265 14 944 7,2 365
1748 Fosnes 53 494 905 1,7 61
1749 Flatanger 78 338 1 379 1,8 107
1750 Vikna 251 012 10 294 4,3 423
1751 Nærøy 292 029 8 422 3 493
1755 Leka 50 386 2 788 5,9 56
1756 Inderøy 372 858 18 506 5,2 651
Fordelast gjennom året 21 500      
Nord-Trøndelag 7 434 431 294 634 4,1 13 113
         
Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 156 723 20 076 0,9 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.