Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

446 millionar kroner meir i frie inntekter til Hedmark neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
          
0402 Kongsvinger 879 480 34 101 4,0 1 715
0403 Hamar 1 457 567 64 941 4,7 2 888
0412 Ringsaker 1 644 407 61 068 3,9 3 246
0415 Løten 377 961 13 982 3,8 730
0417 Stange 975 161 46 635 5,0 1 939
0418 Nord-Odal 278 445 9 152 3,4 494
0419 Sør-Odal 388 677 15 289 4,1 755
0420 Eidskog 347 141 11 916 3,6 596
0423 Grue 276 583 8 540 3,2 464
0425 Åsnes 420 815 23 999 6,0 724
0426 Våler 211 972 6 666 3,2 363
0427 Elverum 1 031 963 43 266 4,4 2 015
0428 Trysil 374 747 11 486 3,2 633
0429 Åmot 251 418 8 152 3,4 427
0430 Stor-Elvdal 156 429 4 982 3,3 254
0432 Rendalen 125 953 3 171 2,6 181
0434 Engerdal 100 545 4 687 4,9 128
0436 Tolga 109 711 2 799 2,6 161
0437 Tynset 322 260 11 161 3,6 537
0438 Alvdal 147 720 4 614 3,2 233
0439 Folldal 101 888 3 343 3,4 155
0441 Os 126 599 3 569 2,9 190
Fordelast gjennom året 15 100      
Hedmark 10 122 544 399 119 4,1 18 828
         
Hedmark fylkeskommune 2 476 255 46 986 1,9 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.