Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

467 millionar kroner meir i frie inntekter til Oppland neste år

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
0501 Lillehammer 1 336 215 58 905 4,6 2 625
0502 Gjøvik 1 443 151 54 850 4,0 2 891
0511 Dovre 159 718 5 550 3,6 262
0512 Lesja 132 202 3 334 2,6 198
0513 Skjåk 130 262 4 320 3,4 215
0514 Lom 134 625 3 790 2,9 226
0515 Vågå 212 438 5 703 2,8 355
0516 Nord-Fron 311 108 8 699 2,9 554
0517 Sel 333 735 15 878 5,0 574
0519 Sør-Fron 179 826 5 558 3,2 308
0520 Ringebu 251 720 7 007 2,9 429
0521 Øyer 257 157 9 301 3,8 489
0522 Gausdal 327 314 9 632 3,0 602
0528 Østre Toten 756 707 41 747 5,8 1 431
0529 Vestre Toten 647 643 25 366 4,1 1 272
0532 Jevnaker 326 171 13 727 4,4 638
0533 Lunner 452 405 26 228 6,2 870
0534 Gran 703 567 24 886 3,7 1 322
0536 Søndre Land 298 351 4 035 1,4 559
0538 Nordre Land 359 601 12 389 3,6 647
0540 Sør-Aurdal 194 348 6 032 3,2 296
0541 Etnedal 99 875 2 758 2,8 127
0542 Nord-Aurdal 336 669 11 497 3,5 623
0543 Vestre Slidre 127 535 5 574 4,6 209
0544 Øystre Slidre 179 796 5 225 3,0 308
0545 Vang 104 473 2 829 2,8 159
Fordelast gjennom året 21 700      
Oppland 9 818 311 376 519 4,0 18 189
         
Oppland fylkeskommune 2 443 457 90 456 3,8 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.