Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dispensasjon fra kompetansekravene for undervisning

Regjeringen foreslår at de lærerne som oppfylte kravet for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, får dispensasjon fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget fram til 1. august 2025.

Dispensasjonen skal også gjelde for de lærerne som på grunn av overgangsregler fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014.

– Vi har fremmet forslag for Stortinget om en endring i opplæringsloven som gjør at alle lærere som har fullført den gamle allmennlærerutdanningen, har dispensasjon fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget fram til 1. august 2025, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget Prop. 4 L (2016 – 2017) innebærer at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak fra april i år, der et flertall på Stortinget ønsket en dispensasjon fra kravene for alle fast ansatte lærere med allmennlærerutdanning fra før 1. januar 2014. Dispensasjonen gjelder kravene om relevant kompetanse for å undervise i enkelte fag (norsk, matte og engelsk). Kompetansekravene ved tilsetting berøres ikke av lovforslaget.

– Det er viktig at skolene og kommunene bruker tiden godt og sørger for at alle lærere som behøver videreutdanning får mulighet til å ta dette i god tid før reglene strammes inn. Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet bidrar vi med et betydelig løft for videreutdanningen av lærere, sier Røe Isaksen.

Dispensasjonen gis automatisk ved lovendringen, ingen søknad er nødvendig. Dispensasjonen går ut 1. august 2025. 

Til toppen