Prop. 4 L (2016–2017)

Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

Lovproposisjonene inneholder forslag om endringer i opplæringsloven som innebærer at de lærerne som oppfylte kravet for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, får dispensasjon fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget fram til 1. august 2025. Det samme gjør de lærerne som pga. overgangsregler fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget