Historisk arkiv

Dronning Sonja døpte SHV Olav Tryggvason

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din operative tjeneste, sa H M dronning Sonja da hun fredag 17. desember døpte Heimevernets første fartøy i Reine-klassen, SHV Olav Tryggvason.

Dronning Sonja døpte Heimevernets skip Olav Tryggvason. - Foto: Heimevernet
Dronning Sonja døpte Heimevernets skip Olav Tryggvason. - Foto: Heimevernet.

Sjøheimevernet er spesialisert på overvåking og kontroll langs kysten, både i fredstid og ved krise eller krig, og er til stede med kystmeldeposter, bordingslag, dykkere, hurtigbåter og større fartøyer, som SHV Olav Tryggvason.

Reine-klassen består av Olav Tryggvason og Magnus Lagabøte, som leies av Remøy Management og Remøy Shipping. Det neste fartøyet kommer etter planen våren 2011. Fartøyene er en ombygd versjon av Nornen-klassen, som brukes av Kystvakten.

Bidra til styrkeproduksjon og økt operativ evne
Reine-klassen er godt tilpasset Heimevernets behov for et kombinert kommando-, logistikk- og treningsfartøy, og skal bidra til styrkeproduksjon og økt operativ evne. Hvert fartøy vil kunne frakte med seg to flerbruksbåter eller containere på akterdekket.

De benytter en kombinasjon av diesel og elektrisitet, noe som sparer miljøet for vesentlige utslipp i forhold til mer konvensjonelle løsninger.

- I dag har vi et heimevern som ikke bare er tilstede i alle deler av landet, men som også kan reagere raskt og som hver dag utfører oppgaver som er relevante i forhold til dagens utfordringer. Dette fartøyet bidrar til økt operativ evne og til å gjøre Heimevernet synlig og tilgjengelig, sier politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Katrine Raadim. 

Undervisning og logistikk
Reine-klassen er hovedsaklig anskaffet for å styrke Heimevernets evne til å trene og øve mannskaper der hvor mannskapene faktisk befinner seg. De får rollen som et ”flytende klasserom” med instruktører og materiell ombord. Videre skal de bidra til å understøtte HVs ulike logistikkbehov, og skal også være tilgjengelig for andre forsvarsgrener ved behov, ikke minst Sjøforsvaret.

Reine-klassen vil bidra til å styrke den helhetlige situasjonsforståelsen, og skal fungere som et mobilt knutepunkt, tilrettelagt for ledelse og samvirke

– Disse nye fartøyene gir oss mulighet for å trene der soldatene er og de vil gi Heimevernet en ny dimensjon i forhold til integrerte operasjoner med sjø- og landkapasiteter. Dette er et stort løft for hele organisasjonen, sier generalinspektør for Heimevernet, Kristin Lund.

Til toppen