Offisiell åpning Elkem Solar

Tale av statsminister Erna Solberg ved åpningen av Elkem Solars fabrikk på Herøya, 13. september 2016.

Sjekkes mot fremføring

Tusen takk for at jeg får komme hit til Herøya!

Det siste halvannet året har vært preget av at mange har mistet jobben i Norge. Oljeprisen har falt kraftig, og det får konsekvenser – spesielt i oljefylkene langs kysten. Også her på Herøya er det bedrifter som nylig har måttet nedbemanne. Det er tøft for de det gjelder. Heldigvis finnes det lyspunkter også. Og det er det vi feirer i dag.

Vi politikere snakker som kjent mye om "det grønne skiftet". Dere er et godt eksempel på det grønne skiftet – ikke bare i ord, men i praksis.

Elkem Solar sin produksjon av blokker av solcellesilisium her på Herøya er et godt eksempel på hvordan vi kan ta vår fornybare kraft i bruk. Telemark er et av våre fremste kraftfylker med en lang historie innen bruk av fornybare vannkraftproduksjon. Derfor føyer dette seg inn i en stolt tradisjon. 

Men grunnen til at jeg er her i dag handler ikke bare om en stolt tradisjon, men enda mer om en spennende framtid.

Dersom vi skal bekjempe klimautfordringen og redusere utslippene, er det ingen tvil om at vi må ha nettopp næringsliv og industri med på laget.

Dere må være en viktig driver for grønn omstilling.

Energieffektive produksjonsprosesser er helt sentralt på veien mot lavutslippssamfunnet.

Elkems teknologi bringer oss ett skritt videre. Sammenlignet med tradisjonelle produksjonsprosesser er det her beregnet en energibesparelse på 25 prosent. Lavere energibruk gjør også hele virksomheten mer konkurransedyktig.

En direkte følge av dette er over 60 nye arbeidsplasser her på fabrikken. Grønne og ikke minst fremtidsrettede arbeidsplasser.

Elkem har virksomhet i flere land. Det at de har valgt å investere i produksjon her på Herøya viser at Norge er ett attraktivt land for fremtidsrettet industri å investere i. 

Næringslivet må være driveren for grønn omstilling, men myndighetene skal også bidra. Vi har et virkemiddelapparat som spiller på lag med næringslivet, og som kan bidra til det grønne skiftet.

I denne sammenhengen vil jeg også skryte av det arbeidet som blir gjort i Enova. Enova skal være fleksible og langsiktige i dialogen med næringslivsaktører om gode prosjekter, og hjelpe dem fram. Kort sagt: De skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg!

I dette tilfellet har Enova bidratt med 72 millioner kroner til prosjektet som omfatter ombygging og installasjon av totalt 21 ovner.

Håpet er at dette prosjektet kan bidra til å sette fart å utviklingen av større og enda mer energieffektive ovner for produksjon av solcellesilisium.

Jeg er stolt over at vi har slike bedrifter som Elkem Solar. Og det er en ære for meg å få lov til å erklære Elkem Solars fabrikk her på Herøya for åpnet.

Gratulerer med dagen!

Til toppen