Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i reglene for rensefisk

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag om oppdatering av regelverket for rensefisk.

- Hensikten er først og fremst å formalisere etablert praksis i en næring som stadig er blitt mer profesjonalisert. Vi foreslår blant annet å stille samme krav til utstyr og installering av posisjonsrapporteringsutstyr til brønnbåter som transporterer all levende fisk til og fra oppdrettsanlegg, på samme måte som det i dag er for settefisk, matfisk eller stamfisk, sier statssekretær Roy Angelvik.

 - Forslaget innebærer at reglene blir bedre tilpasset dagens oppdrett både når det gjelder transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk. Vi foreslår også å utvide virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften til å omfatte rensefisk og ikke bare leppefisk, sier Angelvik.

Det foreslås endringer i følgende forskrifter:

  • akvakulturdriftsforskriften
  • laksetildelingsforskriften
  • forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.
  • forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften)
  • forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende
  • forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
  • forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen
  • lakselusforskriften
Til toppen