Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk.'

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2017

Vår ref.: 17/3462

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til høringsbrev og forslag til endringer i akvakulturregelverket, slik at det bedre tilpasses akvakultur, bruk og oppbevaring av rensefisk. Et liknende høringsforslag var på høring i 2012, men endringene ble av ulike praktiske årsaker ikke fastsatt.

Tiden som er gått har forsterket behovet for en oppdatering og tilpasning av regelverket for rensefisk. Vi har derfor foretatt en ny gjennomgang av regelverket, og basert på det gamle høringsforslaget fra 2012 sendes nå på høring forslag til endringer i: • akvakulturdriftsforskriften, • laksetildelingsforskriften, • forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m., • forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften), • forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende og • forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. • forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen, • lakselusforskriften Frist for å avgi uttalelse er satt til 1. oktober 2017. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

 

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på https://www.regjeringen.no. Høringsuttalelsene kan også sendes til postmottak@nfd.dep.no og merkes med saksnr. 17/3462

 

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk.pdf

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Havforskningsinstituttet

Veterinærinstituttet

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Regelrådet

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune 

Vest-Agder fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Bellona

Greenpeace

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentraforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk institutt for naturforskning

Norske Lakseelver

WWF-Norge

Norsk Industri

Næringslivets hovedorganisasjon

Sjømat Norge

Norske sjømatbedrifters landsforening

Tekna Fiskehelse

Den norske Veterinærforeningen

Aqua Kompetanse AS 

Fiskehelse Nord

Fjord-Lab AS

FoMAS - Fiskehelse og Miljø AS

Årkerblå AS

LetSea

Kystlab preBio

Labora AS

MarinHelse AS

Vesterålen Fiskehelsetjeneste

Kystrederiene