Forskrift om endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)

Se forskriften på lovdata.no