Enighet om sild

– For første gang på to år er det oppnådd enighet om sild og kolmule. Dette er svært positive nyheter og et stort skritt i retning mot helhetlige avtaler, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Etter krevende forhandlinger mellom Norge, Island, Færøyene, Russland og EU er det oppnådd enighet om forvaltningsplaner og totalkvoter for nvg-sild og kolmule.

Partene har besluttet å følge rådgivningen fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som grunnlag for neste års kvotefastsettelse. For nvg-sild innebærer det en anbefalt totalkvote (TAC) på 646.075 tonn, og for kolmule en anbefalt totalkvote (TAC) på 1.342.330 tonn. Russland er part i sildeforhandlingene, men ikke når det gjelder kolmule. 

Partene er enige om en ny langsiktig plan for forvaltningen av kolmule. Planen inneholder en stabilitetsklausul for å unngå store variasjoner i kvoterådene fra det ene året til det andre. Dette sikrer forutsigbarhet for næringen

- Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass avtaler for de viktigste fiskeslagene for norske fiskere, som torsk, hyse, blåkveite, sild, makrell og kolmule. Dette gir næringen større ro rundt planleggingen av neste år, og  er en fordel for næringen, sier Sandberg.

 Sandberg understreker at det gjenstår mye arbeid før partene er helt i mål. Det er fortsatt ikke enighet om kvotefordelingen partene imellom. Dette arbeides det videre med, og målet er å få helhetlige avtaler på plass. 

Til toppen