EØS-avtalen beskytter Norge

Forpliktende internasjonalt samarbeid er bærebjelken i norsk utenrikspolitikk. I en verden der makt og vilkårlighet gjør et sterkere inntog i handelspolitikken, ser vi tydelig verdien av EØS-avtalen.

USA innførte i mars en tilleggstoll på import av stål og aluminium. Regjeringen er dypt bekymret for USAs tiltak og forfølger saken i alle kanaler. Tiltakene truer ikke bare norske økonomiske interesser og arbeidsplasser, men risikerer også å svekke det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss vel i mer enn 70 år.

Proteksjonisme skaper tapere

Vi har dyrekjøpt historisk erfaring som viser at proteksjonisme ikke skaper vinnere – bare tapere. Kortvarige gevinster blir raskt spist opp av kostnadene vi alle må bære på lang sikt.

EU igangsatte 26. mars undersøkelser med sikte på eventuelt å innføre beskyttelsestiltak mot import av stål. Bakgrunnen er faren for at stålprodukter omdirigeres til Europa som en konsekvens av den amerikanske tilleggstollen. Regjeringen har jobbet for å sikre at Norge ikke skulle bli skadelidende dersom EU bestemmer seg for å vedta slike beskyttelsestiltak. Eventuelle nye handelshindre for import av stål til EU ville få svært negative konsekvenser for norsk industri, ettersom EU er det klart største markedet for norske produsenter.

EØS som vern og forutsigbarhet

Disse bekymringene kan nå legges til side. Regjeringen har hatt en god dialog med både EU-kommisjonen og medlemslandene i denne saken, og EU har bekreftet at Norge ikke skal rammes av eventuelle beskyttelsestiltak fra EUs side. Årsaken er enkel: Norge er en del av det indre marked gjennom EØS-avtalen.

Vår felles forståelse ble tydelig bekreftet av EU da statsminister Erna Solberg (H) møtte president for Europakommisjonen Jean Claude Juncker 5. juni.

EØS-avtalen skaper forutsigbarhet for norske bedrifter. Dette er en viktig side av EØS-avtalen som ofte kommer i skyggen i det norske ordskiftet og konsekvent underkjennes av EØS-motstanderne. Vi trenger EØS for å sikre norske arbeidsplasser og like konkurransevilkår, ikke minst når det stormer som verst i det globale handelssystemet.

Til toppen