Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 101 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Tiltrådte: 20.10.2017
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1976

Politiske verv

 2017 -  Utenriksminister
 2013 - 2017  Forsvarsminister
 2009 - 2013  Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
 2009 - 2013  Leder av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK)
 2009 - 2013  Leder av Stortingets europautvalg
 2005 - 2009  Stortingsrepresentant, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
 2001 - 2005  Stortingsrepresentant, medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

 Verv i Høyre

2000 - Medlem av Høyres sentralstyre
2000-2004 Leder av Unge Høyres landsforbund
1996-2000 Medlem av Unge Høyres sentralstyre

 

Øvrig

2009 Delegat på FNs 63. generalforsamling
2010 Forsvarets Høgskole, informasjonskurset

Utdanning

2007 Cand. jur., Universitetet i Tromsø