Færre arbeidsledige i september

– Det er færre helt arbeidsledige nå enn det var på samme tid i fjor. Regjeringens politikk virker kraftfullt for å holde folk i arbeid og aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Septembertallene fra Nav viser at det er 400 færre helt ledige i september enn i august. I 15 fylker har ledigheten det siste året gått ned og i fire fylker har ledigheten gått opp. Arbeidsledigheten i landet er på 2,8 prosent. 

– Det er et godt tegn at både SSB og Norges Bank tror sysselsettingen vil øke framover. Men langs kysten er det fortsatt tøffe tider og regjeringen retter mange av tiltakene nettopp hit for å holde hjulene i gang, sier statsråden og legger til: 

– Vi sørger for at flere kan delta på arbeidsmarkedstiltak og for at flere har mulighet til å kombinere dagpenger og utdanning. Det er to viktige grep for at folk lettere skal komme seg tilbake i jobb. 

 

Fakta om arbeidsledigheten i september 2016

  • Ved utgangen av september var det registrert 78.513 helt ledige, 1110 færre ledige enn på samme tid i fjor.
  • I nye prognoser forventer både SSB og Norges Bank at sysselsettingen vil øke med om lag 20.000 personer fra 2016 til 2017. 
  • De fire fylkene med økt ledighet det siste året er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Vestfold. 

 

Til toppen