Felles front mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpnet 3. mai et nytt samlokalisert senter mot arbeidslivskriminalitet i Trondheim.

– Dette vil styrke det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelagsregionen ytterligere, og bli en spydspiss i kampen mot denne typen kriminalitet, sier en glad arbeids- og sosialminister.

– Norsk arbeidsliv er i all hovedsak ryddig og seriøst. Slik vil vi fortsatt ha det. Derfor er kampen mot personer og grupper som med åpne øyne bryter arbeidslivets spilleregler så viktig, sier Hauglie.

Det er etablert tilsvarende sentre i Bergen, Stavanger og Oslo. I 2016 også i Kristiansand og nå i Trondheim. I 2015 kontrollerte sentrene om lag 1 500 virksomheter med om lag 5 700 arbeidstakere. Etatene regner med at om lag 30 kriminelle aktører er satt ut av spill. 

– Vi vet at å jobbe i samlokaliserte senter med felles tilsyn, gjerne uanmeldte, er en effektiv måte å sette kriminelle aktører ut av spill, sier statsråden.