Felles standarder gir bedre pasientsikkerhet

Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet nå fastsatt krav om bruk av felles standarder ved utveksling av elektronisk informasjon.

– Det har ikke vært tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å gjennomføre elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av felles standarder gir sikrere informasjonsflyt mellom virksomhetene, og bedre pasientsikkerhet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Situasjonen i dag er at aktørene selv foretar sine valg og prioriteringer. Det har ikke gitt tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å gjennomføre elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt en forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Fra 1. september 2015 må aktører i helse- og omsorgssektoren benytte de samme standarder for å utveksle informasjonen. Dette vil gi en sikrere og mer effektiv samhandling mellom aktørene i sektoren. 

Forskriften stiller krav om at virksomhetene skal føre pasientjournal elektronisk, og ta i bruk standardisert funksjonalitet ved utveksling av elektroniske meldinger. Videre stilles det krav til virksomhetene om å ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret i Norsk Helsenett SF.  

  – Vi vil at alle skal ta i bruk og hente ut gevinster av elektronisk samhandling.  Dette er en start, og forskriften skal være dynamisk og utvikles over tid, i takt med utvikling og behov i sektoren, sier Høie. 

Helsedirektoratet forvalter en katalog over de aktuelle standardene på nettstedet ehelse.no.

Les forskrift om IKT-standarder vedtatt 1.juli

 

Til toppen