Finansministeren drøftet økonomisk samarbeid med EU

– Godt integrerte og velfungerende europeiske markeder må være en sentral del vår felles strategi for å øke produktivitetsveksten, sa finansminister Siv Jensen da hun møtte sine kollegaer i EFTA og EU for å drøfte felles utfordringer.

EFTA-siden i ECOFIN møtet: (f.v.) Bergdís Ellertsdóttir, Islands ambassadør til EU, Adrian Hasler, av Liechtensteins statsminister og finansminister, Siv Jensen Norges finansminister, Ueli Maurer, Sweitsisk rådsmedlem og finansoverhode. Foto: Simon Johannsson

Finansministeren møtte sine kolleger fra EFTA- og EU-landene til årlige konsultasjoner i Brussel 8. november. Hovedtema i diskusjonene var investeringer og økonomisk vekst.

– Investeringer og internasjonal handel har historisk gitt betydelige gevinster. Godt integrerte og velfungerende europeiske markeder må være en sentral del av vår felles strategi for å gjenskape produktivitetsveksten, den økonomiske veksten og sysselsettingen, sa Jensen i sin innledning på vegne av EFTA-landene.

Ledet fra EFTA-siden

Finansminister Jensen ledet EFTA-siden i årets møte og presenterte EFTA-landenes felles innlegg. Hun la vekt på økonomiske utfordringer knyttet til eldrebølgen, migrasjon og lav produktivitetsvekst.

Les EFTAs pressemelding her.

– Tiltak som understøtter investeringer må gå hånd i hånd med strukturreformer for å øke produktiviteten og redusere feilallokering av ressurser, fortsatte Jensen.

I den nasjonale delen av innlegget fokuserte finansministeren på utfordringer i norsk økonomi etter oljeprisfallet.

– Den norske økonomien må omstilles til en ny vekst-modell der petroleumssektoren spiller en mindre rolle som drivkraft enn den har gjort de siste 20 årene, sa Jensen i møtet.      

Les pressemeldingen fra ECOFIN

Finansministeren benyttet også anledningen til å takke det slovakiske formannskapet og Kommisjonen for arbeidet i forbindelse med forhandlingene om en bilateral avtale mellom Norge og EU om administrativt samarbeid om merverdiavgift. Forhandlingene er nå inne i en avsluttende fase.

Møtte EU-kommissær og vise-president

Samarbeid om merverdiavgift ble også tatt opp i eget møte med EU-kommissær Pierre Moscovici.

Finansminister Siv Jensen møtte EU-kommissær Pierre Moscovici. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

– Avtalen vil være viktig for å bekjempe merverdiavgiftsvindel over landegrensene, som er et tiltakende internasjonalt problem, uttalte finansministeren etter møtet.

Finansministeren møtte også EUs visepresident Dombrovskis om finansmarkedsspørsmål. De to drøftet blant annet kapitalmarkedsunionen og oppfølgingen av arbeidet med å innlemme finansmarkedsregelverk i EØS-avtalen etter at EUs finanstilsyn ble en del av EØS-avtalen i september i år.

Finansministeren møtte også EUs visepresident Dombrovskis. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Les mer: Slik samarbeider vi: Investeringer og økonomisk vekst

Finansminister Jensen understreket viktigheten av regjeringens tette kontakt med EU-kommissærene og muligheten for å kunne løfte relevante spørsmål om finansmarked, skatt og økonomi jevnlig. Denne typen problemstillinger ble også drøftet med den påtroppende ECOFIN-formannen fra 1. januar 2017, maltesiske Edward Scicluna.

Snakket for norske aktører i Brussel

Under Brussel-besøket møtte også finansministeren det norske miljøet i Norges Hus. Jensen la i sitt foredrag vekt på reformarbeidet som pågår for å omstille norsk økonomi. Foredraget og den etterfølgende spørsmålsrunden dekket også temaer som brexit, klimasamarbeidet med EU og økende nasjonalisme og proteksjonisme i Europa.

Siv Jensen holdt foredrag og svarte på spørsmål fra norske aktører i Brussel om utfordringer i norsk økonomi. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Blant tilhørerne var både de norske regionskontorene, og aktører som NHO, Hydro, Statkraft representert.

Til toppen