Finansministeren i IMF-møter: – Vi må vaksinere hele verden så raskt som mulig

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Rask vaksinering i alle deler av verden er det viktigste virkemiddelet for å få slutt på pandemien og den globale økonomiske krisen. Det er et sentralt budskap fra finansminister Jan Tore Sanner som representerer de nordisk-baltiske landene under IMFs digitale vårmøter denne uken, der den globale koronapandemien står sentralt på agendaen.

Å gjennomføre et globalt vaksineprogram er en oppgave som krever effektivt internasjonalt samarbeid og ressursmobilisering, blant annet gjennom Access to Covid-19 Tools – Accelerator, der Norge har en ledende rolle sammen med Sør-Afrika.

Jan Tore Sanner
Finansminister Jan Tore Sanner representerte de nordisk-baltiske landene under IMFs digitale vårmøter.

– Det internasjonale samfunnet må engasjere seg for at fattige land og grupper kommer sterkest mulig ut på den andre siden. Pandemien har satt hele verdenssamfunnet på prøve, og i en slik situasjon er det lett å bli både kortsiktig og innadrettet. Denne krisen må håndteres globalt, og jeg er overbevist om at vi kommer best ut om vi også evner å håndtere den med blikket rettet mot de langsiktige og strukturelle utfordringene vi står overfor, som klima og inkludering, sier Sanner.

De nordisk-baltiske landene ønsker velkommen en ny, stor tildeling av IMFs spesielle trekkrettigheter (SDR) for å styrke valutareservene til medlemslandene, noe som særlig vil være viktig for sårbare land.

– Det er viktig at IMF fortsetter å arbeide med hvordan institusjonen, innenfor sitt mandat og godt koordinert med Verdensbanken, kan støtte sårbare lavinntekts- og mellominntektsland best mulig, sier finansministeren.