Forbrukere får bedre klagemuligheter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå blir det enklere for forbrukere å klage på varer og tjenester. Fra 1. juli utvides Forbrukerrådets meklingstilbud.

- Dersom du som forbruker ønsker å klage på en tjeneste, for eksempel kultur-, velvære-, taxi- eller veterinærtjeneste, er domstolene ofte eneste alternativ i dag. Det er kostbart og tidkrevende, og resultatet er mange ganger at forbrukeren ikke går videre med saken og blir den tapende part. Fra 1. juli endrer vi dette, ved å etablere et lavterskeltilbud for forbrukere i klagesaker, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Gjennom den nye ordningen etablerer Forbrukerrådet et utvidet meklingstilbud, med formål om at forbrukeren og den næringsdrivende skal komme frem til en minnelig løsning.

Nesten alle varer og tjenester

Det finnes i dag klagenemnder innenfor enkelte bransjer, som for eksempel finans, transport, pakkereiser og eiendomsmeglertjenester. Disse nemdene kan hjelpe deg i klagesaker. Ønsker du å klage på en vare eller tjeneste som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven, kan du klage til Forbrukerrådet. Men disse ordningene dekker kun et fåtall av alle bransjer. Nettopp derfor utvider Regjeringen nå klageordningen, slik at forbrukerne kan klage på nær sagt alle varer og tjenester.

Gjennom den nye ordningen, kan du klage til Forbrukerrådet dersom du og den som har solgt deg varen eller tjenesten ikke blir enige på egenhånd. Forbrukerrådet vil hjelpe med å komme til en best mulig løsning med den næringsdrivende, og kanskje få økonomisk erstatning for tapet. Ordningen er et frivillig tilbud og et alternativ til alminnelig rettsprosess. Det vil være gratis for partene å benytte tilbudet.

Ruster seg for flere saker

- Klageordningen er også til fordel for næringsdrivende, som enkelt og raskt kan få løst forbrukerklager. Dette vil gi dem erfaringer om hvordan de kan forhindre fremtidige forbrukertvister på best mulig måte, sier Horne.

Forbrukerrådet mekler i over 5000 klagesaker årlig. Nå når klageordningen utvides, vil dette antallet øke. Forbrukerrådet åpner derfor et helt nytt regionskontor i Tromsø, som skal ta seg av de fleste av de nye klagene.

Her kan du lese mer om hvordan du kan klage.