Forenkler frikortordningen: Slår sammen egenandelstak 1 og 2

Fra 1. januar 2021 slås egenandelstak 1 og 2 sammen til et nytt egenandelstak. Det nye egenandelstaket fastsettes til 2460 kroner.

- Vi forenkler og forbedrer frikortordningen ved at dagens to egenandelstak blir til ett. Dette er en sosial reform som gjør at de pasientene som i dag har høyest helseutgifter, sparer svært mye penger, og raskere får frikort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Frikortordningen består i dag av to ulike egenandelstak. Et nytt felles egenandelstak vil bedre skjerme pasientene og brukerne som har høyest utgifter til helse. Et egenandelstak er en forenkling for brukerne ved at de kun må forholde seg til én frikortordning. Sammenslåingen vil også øke brukers rettsikkerhet ved at det blir enklere å finne frem i regelverket.

De 188 000 pasientene i Norge med høyest helseutgifter vil spare over 2170 kroner i året hver på endringen. Samlet vil 590 000 brukere tjene på denne ordningen, og får om lag 1300 kroner i lavere utgifter i snitt.

Et nytt sammenslått egenandelstak vil omfatte alle tjenester som inngikk i tidligere tak.