Foreslår alle fosterreduksjoner i abortnemnd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen følger anbefalingene fra fagmiljøet og foreslår at alle fosterreduksjoner behandles i abortnemnd.

Da abortloven ble vedtatt på syttitallet var ikke fosterreduksjon mulig. Nå har ny teknologi gjort det til en mulighet å fjerne ett eller flere fostre i flerlingesvangerskap. Det reiser vanskelige etiske spørsmål som fagmiljøene lenge har etterlyst en avklaring på.

– Nå klargjør vi loven på et felt mange har opplevd som etisk vanskelig. Denne endringen er i tråd med anbefalingene fra fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjoner i Norge, sier helseminister Bent Høie.

– KrF har fått et viktig gjennomslag ved at selvbestemt tvillingabort ikke skal være tillatt i Norge. Tvillingabort er en krevende problemstilling, både juridisk, etisk og rent medisinsk. Nå sørger vi for at Norge ikke blir et av de mest liberale landene i Europa når det gjelder å utføre fosterreduksjoner, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad.

I 2016 slo Justisdepartementet fast at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre, og at kvinners selvbestemmelse innen uke tolv også gjelder fosterreduksjon. 

I et forslag som nå sendes på høring, foreslår regjeringen at alle fosterreduksjoner skal behandles i abortnemnd.

– Alle søknader om abort etter uke 12 behandles i dag i nemnd. De fleste fosterreduksjoner blir utført etter uke tolv. Det er derfor naturlig at de også behandles i nemnd, sier Høie.

Kriteriene for å innvilge fosterreduksjon er de samme som dagens kriterier for å innvilge abort etter uke 12. De sier at abort kan innvilges dersom det er fare for sykdom hos fosteret eller kvinnen, eller det vil sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon å få barn. Abortnemnda skal fortsatt legge stor vekt på hvordan kvinnen bedømmer sin egen situasjon.

    

Ved søknad om fosterreduksjon vil det ikke være tilstrekkelig i seg selv å vise til at omsorgsbyrden er større ved to enn ved ett barn, da vil det i tillegg kreves at det foreligger andre forhold som tilsier at kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon. Det kan for eksempel være at hun allerede har omsorg for flere barn, eller at hun har ansvar for et barn med en alvorlig sykdom. Kvinnens alder og familiesituasjon kan også innebære at fosterreduksjon innvilges.

Fosterreduksjon kan også innvilges dersom antall fostre fører til fare for spontanabort og tidlig fødsel. Abortnemndene må holde seg oppdatert på hva som er den medisinske risikoen, og justere sin praksis basert på dette.

Nemnda kan behandle søknader om fosterreduksjon før uke 12, selv om inngrepet i hovedsak foretas etter uke 12.  

All fosterreduksjon reguleres i ny paragraf.

Høring av forslag til endringer i abortloven.
Høringsfristen er 2. april 2019.

Du kan følge pressekonferansen i sin helhet på nett-tv