Foreslår økt pensjon til enslige minstepensjonister

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen la fredag 22. april fram lovforslaget om økning av minstepensjonen til enslige alderspensjonister med 4 000 kroner. Forslaget er en oppfølging av budsjettforliket med KrF og Venstre.

– Jeg er glad for at vi nå får gjennomført dette tiltaket som betyr mye for dem som har lavest pensjon blant alderspensjonistene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Lovendringene som regjeringen nå foreslår er nødvendige for å følge opp Stortingets vedtak om å øke minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister. Økningen gjennomføres med virkning fra 1. september 2016, og vil i utgangspunktet komme om lag 70 000 pensjonister til gode, som i dag et minstepensjonister. Den enkelte får en økning i pensjonen på 4 000 kroner per år. 

Økt minste pensjonsnivå vil i tillegg få virkning for ytterligere ca. 10 000 enslige alderspensjonister som i dag har en pensjon inntil 3 999 kroner over dagens minstenivå for enslige alderspensjonister. Disse vil bli nye minstepensjonister. Økningen for den enkelte i denne gruppen vil variere alt etter hvor høy pensjon de har før økningen.   

I proposisjonen foreslås også endringer i dagpengeregelverket som innebærer at retten til dagpenger utvides fra ni til tolv måneder for arbeidsledige som etablerer egen virksomhet. Lovendringene er en oppfølging av forslaget i Prop. 64 S (2015-2016) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet.