Nominer styrekandidat til Forskningsrådet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges forskningsråd deler ut over 9 milliarder kroner i året til forskning. Nå inviterer Kunnskapsdepartementet til en bred innspillsrunde for å få gode styrekandidater.

– Det å sitte i styret i Forskningsrådet er et av de aller viktigste styrevervene vi har. Det er helt avgjørende at vi greier å finne de beste kandidatene. Derfor går vi nå for full åpenhet. Det betyr at hvem som helst kan nominere styrekandidater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Forskningsrådet bidrar til å finansiere forskning og gir forskningspolitiske råd. Regjeringens store prosjekt er omstilling og Forskningsrådet er det viktigste virkemiddelet innen forskningen for å greie det.

Fra nyttår skal det oppnevnes et nytt hovedstyre. Statsråd Nybø har bestemt at det skal være mest mulig åpenhet om oppnevnelsen av det nye styret. Blant annet har Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) tidligere vært kritiske til  prosessen som de mener  har vært for lukket. Det har etter deres mening ført til at Forskningsrådet kan ha gått glipp av gode kandidater.

– Jeg er godt fornøyd med dagens styre, men når tunge aktører som NHO og FFA mener vi kan gjøre dette på en bedre måte, så lytter jeg. Ved å åpne opp for å nominere og begrunne kandidater på nettsidene til Kunnskapsdepartementet, så håper vi å få inn enda flere gode styrekandidater, sier Nybø.

Når nominasjonsprosessen på internett er ferdig vil Kunnskapsdepartementet vurdere kandidatene som har kommet inn og eventuelle andre kandidatforslag.

Styremedlemmene skal ha bred innsikt i forskning og innovasjon, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig. I tillegg skal følgende interesser og hensyn ivaretas:

  • Bred representasjon som sikrer medlemmer med ulik fagbakgrunn, fra ulike typer universiteter og høyskoler og institutter, og fra nærings- og samfunnsliv forøvrig
  • Nødvendig fornyelse, men også kontinuitet
  • God geografisk og aldersmessig spredning blant medlemmene
  • Kjønn

– Dette blir et forsøk og så får vi se hvordan det fungerer. Håpet er at vi skal få inn kandidater som trolig ikke ville ha kommet opp tidligere, sier Nybø.

Etter forslag fra regjeringen vil Forskningsrådets styre oppnevnes ved kongelig resolusjon, og funksjonsperioden er fire år. Perioden for nåværende styre utløper 31. desember 2018. Nytt styre oppnevnes i desember 2018 og skal sitte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. Styret skal bestå av mellom 9 og 13 personer. Medlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn to perioder.

Frist for innsendelse var 20.oktober 2018.