Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, trer i kraft 1. juli 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Forskriften ble vedtatt av Tariffnemnda 11. mai 2015.

Arbeidstilsynet har lagt ut informasjon om forskriften på sine hjemmesider på norsk og engelsk.