Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda fikk nye nettsider og nytt sekretariat 1.1.2018.

Om Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert.

Vedtak fra Tariffnemnda

Her finner du vedtak fra Tariffnemnda, inklusive forskrifter (historisk oversikt), til og med 31.12.2017.

Vedtak fra Tariffnemnda

Her finner du vedtak fra Tariffnemnda, inklusive forskrifter (historisk oversikt), til og med 31.12.2017.

Aktuelt nå

Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

03.01.2018

Frå 1. januar 2018 tek sekretariatet for tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova over sekretariatsfunksjonen for Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda.