Historisk arkiv

Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Frå 1. januar 2018 tek sekretariatet for tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova over sekretariatsfunksjonen for Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda.

Nemndene får også nye nettsider i januar. 

Du finn meir informasjon om nemndene på dei nye nettsidene: