Tariffnemnda

Regelverk

Her finner du relevante lover og regler for Tariffnemndas virkeområde.
  • Allmenngjøringsloven

    Allmenngjøringslovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

  • Tariffnemndas forskrifter

    Her finner du gjeldende forskrifter fastsatt av Tariffnemnda og andre relevante forskrifter.