Tariffnemndas forskrifter

Her finner du gjeldende forskrifter fastsatt av Tariffnemnda og andre relevante forskrifter.

Tariffnemndas gjeldende forskrifter 

Andre relevante forskrifter