Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fremmedkrigere skal hindres i å komme tilbake til Norge

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt instruks til PST og UDI om hvordan de skal forholde seg i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser i tilknytning til utlendinger fra konfliktområdene i Syria og Irak.

– Utenlandske personer med oppholdstillatelse i Norge som har dratt fra Norge og deltatt i IS, er ikke velkommen tilbake til Norge. Hensynet til grunnleggende nasjonale interesser tilsier at disse personene som har reist til og oppholdt seg i konfliktområdene i Syria og Irak i tilknytning til konflikten skal hindres i å komme til Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

– Norske personer som har dratt fra Norge og tatt et aktivt valg for å støtte opp under IS må regne med å bli straffeforfulgt hvis de forsøker å returnere til Norge, sier justisministeren.

Politiets sikkerhetstjeneste skal varsle Utlendingsdirektoratet (UDI) om alle saker de identifiserer som gjelder utlendinger som har vært i konfliktområdene i Syria eller Irak i tilknytning til konflikten, og som har tilknytning til Norge gjennom tidligere opphold eller familie. Dette gjelder både de som har deltatt i kamphandlinger og dem som har hatt en sivil rolle, f.eks. kvinner som har hatt ansvar for barn og hjem. Videre gjelder dette også for dem som er forsvunnet, så lenge det ikke er fastslått med sikkerhet at de er døde.

UDI skal oversende de aktuelle sakene til departementet i samsvar med alminnelige rutiner.

– Utenlandske fremmedkrigere vil ikke få familiegjenforening med barn som er norske statsborgere. Vi vil ikke gi dem muligheten til å komme til Norge, sier Kallmyr.

I UDIs oversendelse til departementet skal det også inngå en vurdering av om andre hjemler enn grunnleggende nasjonale interesser er aktuelle for å nekte opphold. Dette vil særlig kunne omfatte:

  • Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse
  • Vedtak om bortfall av permanent oppholdstillatelse
  • Tilbakekall av oppholdstillatelse som flyktning
  • Utvisning etter bestemmelser for utvisning av den som faller inn under flyktningkonvensjonens eksklusjonsbestemmelser
  • Utvisning etter bestemmelser om utvisning av utlending som har overtrådt straffelovens kapittel 18
  • Tilbakekall av reisedokument
Til toppen