Fysisk aktivitet for mer læring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha mer fysisk aktivitet i skolen og setter derfor i gang et prosjekt for å teste ut hva som treffer ungdom best. Utvalgte ungdomsskoler som er med i prosjektet skal få mer tid hver dag til kroppsøving og fysisk aktivitet for å teste ut ulike opplegg.

Bengt Høie og Torbjørn Røe Isaksen sier de vil ha den beste løsningen for elevene. - Vi er veldig takknemlige for alle de som deltar, slik at vi kan få vite hva som virker best, og det skal aktivitetsøktene bidra til å finne ut av. Foto: HOD

– Fysisk aktivitet er sunt, det vet vi. Elever som beveger seg mer og er aktive trives bedre, har bedre helse og lærer mer, men det meste av det vi vet til nå er basert på det vi vet om elever på barnetrinnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målet med prosjektet er å utvikle modeller for økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen som kan påvirke både helse og læring. 

– Det lave aktivitetsnivået blant ungdom bekymrer oss fordi vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for elevene. Det er stor forskjell på en førsteklassing og en ungdomsskoleelev, og det må vi ta hensyn til når vi skal vurdere hvordan vi kan få mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det gjennomsnittlige aktivitetsnivået går ned når elevene går fra barn til ungdom, og kun halvparten av norske 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

– Når barna når ungdomsskolealder ser vi at de blir mindre aktive. Derfor må vi øke innsatsen her, men vi må vite hvordan vi best mulig treffer denne ungdommene. Dette er et av de største forsøkene med økt fysisk aktivitet i skolen noensinne, og jeg er veldig glad for at vi er i gang sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bjølsen skole i Oslo er en av pilotskolene som skal være med i prosjektet. Elevene starter opp med fysisk aktivitet som også skal gjøre dem bedre i matematikk fordi aktiviteten er knyttet opp til faget. Foto: HOD

Det er Norges idrettshøgskole som planlegger og gjennomfører forsøket som et forskningsprosjekt. Forskningsleder Elin Kolle sier de kommer til å gjennomføre et prosjekt med to modeller.

– Ved å innføre ulike modeller med økt fysisk aktivitet og kroppsøving på ungdomstrinnet håper vi å bedre elevens fysiske helse for eksempel gjennom økt fysisk aktivitetsnivå og økt utholdenhet. I tillegg er målet å øke trivselen til elevene på skolen, bedre konsentrasjonen gjennom skoledagen, bedre læringsmiljøet og forbedre læringen, sier Elin Kolle. 

 

Mer om forskingsprosjektet

Så langt har prosjektet gitt to dokumenter: 
Fysisk aktivitet i skolen: Effekten av fysisk aktivitet i skolen handler i stor grad om hvordan den organiseres, gjennomføres og utformes (Kunnskapssenteret for utdanning 2016)

Kunnskap om fysisk aktivitet i skolen en oppsummering av forskning og erfaringskunnskap på feltet og beskrivelse av de to modellene (Norges Idrettshøgskole 2016) 

Følgende skoler er med fra høst 2016: Bjølsen skole, Ramstad ungdomsskole, Granstangen skole, Haugerud skole, Gjerstad skole, Ski ungdomsskole og Nordseter skole. Fra 2017 blir 30 nye skoler med.

Modeller som skal testes ut: 
Den ene modellen inneholder en ekstra kroppsøvingstime, og mer aktiv skoledag generelt med blant annet faglige aktiviteter utendørs.

Den andre modellen er basert på en ekstra obligatorisk kroppsøvingstime per uke, en ekstra obligatorisk time per uke til bevegelsesaktivitet og mulighet for enda mer (frivillig) aktivitet etter skoletid.

Forskningsprosjektet er lagt opp som en multisenterstudie. Norges idrettshøyskole samarbeider med Høgskolen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Helse Sør-Øst) med NIH som koordinerende enhet. Dette sikrer geografisk spredning og god oppfølging av skolene. 

Forsøket finansieres i perioden 2015-2018 med en budsjettramme på 6 mill. kroner i gjennomsnitt årlig.