Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elleve år siden krigshandlingene i Georgia i august 2008

De okkuperte områdene i Georgia må ikke bli glemt. Elleve år etter står russiske tropper fortsatt på georgisk jord og konflikten forblir uløst. Vi vil igjen oppfordre Russland til å etterleve våpenhvileavtalen fra august 2008 og trekke sine styrker ut av Georgia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natten mellom 7. og 8. august 2008 brøt det ut krigshandlinger i den georgiske regionen Sør-Ossetia. Russiske styrker intervenerte på utbryternes side og tok kontroll over regionen, samt områder utenfor Sør-Ossetia. Våpenhvileavtalen fra 12. august 2008 slo fast at russiske styrker skulle trekkes ut av de okkuperte områdene. I stedet har Russland utvidet og befestet sitt militære nærvær i begge de to okkuperte områdene Sør-Ossetia og Abkhasia, anerkjent dem som selvstendige stater og inngått avtaler med disse to georgiske regionene som innebærer at de knyttes opp til myndighetsstrukturer i Den russiske føderasjon.

Internasjonale samtaler om humanitære og sikkerhetsmessige sider ved konfliktsituasjonen foregår i Genève i regi av OSSE, EU og FN. Disse samtalene gjelder ikke utbryterområdenes status. En sentral sak i Genève-samtalene har lenge vært spørsmålet om partenes avgivelse av en forpliktelse til ikke å bruke makt for å løse konflikten. Georgias politiske ledelse har påtatt seg en slik forpliktelse. De okkuperte områdene og Russland har hittil ikke gjort det.

Menneskerettighetssituasjonen for befolkningen i de to områdene er vanskelig. I særlig grad rammer dette de få etniske georgierne som fortsatt lever der. Det er viktig at internasjonale humanitære aktører og menneskerettighetsmekanismer får uhindret tilgang til de to områdene.

Siden 2003 har Georgia på en rekke felter gjennomført viktige reformer. Landet inngikk i 2014 en assosieringsavtale med EU som utgjør en forpliktende ramme for videre reformer. Georgia arbeider også for å videreutvikle sitt partnerskap med Nato, med medlemskap som endelig mål.

– Vår støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast. Likeså støtter vi landets rett til selv å velge sin videre kurs. Såkalte «interessesfærer» har ingen plass i det 21. århundre, fastslår utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

– Georgia er en viktig og verdsatt partner for Norge. Vi ønsker å ytterligere utvikle vårt bilaterale forhold, samt å støtte Georgias reforminnsats og videre integrasjon i europeisk og euroatlantisk samarbeid. Den nyåpnede norske ambassaden i Tbilisi vil bidra til dette, sier utenriksministeren.

Til toppen