Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomfører direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Regjeringen fremmer forslag til ny lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, også kalt yrkeskvalifikasjonsloven.

Forslaget til ny lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) ble fremlagt i statsråd fredag 10 juni. Lovforslaget gjennomfører i Norge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF), med senere endringer, og da spesielt endringsdirektiv 2013/55/EU.

I dag er yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjennomført i 28 forskjellige forskrifter, og lovforslaget vil forenkle gjennomføringen av direktivet i Norge. Lovforslaget er i hovedsak en fullmaktslov, og de mer detaljerte bestemmelsene vil gjennomføres i forskrift som utarbeides til loven.

Loven gjelder for alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet, unntatt for helse- og dyrehelsepersonell. For disse yrkene vil Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet gjennomføre bestemmelsene i endringsdirektivet i eksisterende forskrifter for deres sektorer.

Lovforslaget og forslag til forskrift har vært på en bred høring og departementet mottok 39 høringsuttalelser.

Lovforslaget fremmes nå selv om direktiv 2013/55/EU ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Det forventes at endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen i løpet av sommeren/høsten 2016. Utenriksdepartementet vil fremme en egen proposisjon om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av endringsdirektivet i EØS-avtalen.

Dersom Stortinget slutter seg til lovforslaget vil den nye loven tre i kraft på et tidspunkt etter at Stortinget har gitt samtykke til EØS-beslutningen.

Se lovforslaget.

Til toppen