Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjennomfører i norsk rett direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner med senere endringer, spesielt direktiv 2013/55/EU. Loven legger til rette for at yrkesutøvere fra en EØS-stat eller Sveits kan utøve det samme yrket i Norge, også når yrket er regulert i Norge. Loven gjelder alle yrker som omfattes av direktiv 2005/36/EF, unntatt for helse- og dyrehelsepersonellyrker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget