Grensekontrollen forlenges med seks måneder

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har forlenget den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med seks måneder, fram til 11. november 2017.

Kontrollen finner sted i havner med fergetrafikk fra Sverige, Danmark og Tyskland.

– Regjeringen mener at migrasjonssituasjonen i Europa gjør det nødvendig å kontrollere innreisene til Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Norge er et av fem land som har innført midlertidig grensekontroll. De øvrige landene er Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike. Ordningen er blitt forlenget i flere omganger, sist i februar i år da den ble forlenget med tre måneder til 11. mai.