Asylsituasjonen

Brev om asylsituasjonen fra statsminister Erna Solberg til de parlamentariske lederne på Stortinget 9. februar 2016.

Jeg viser til Stortingets behandling av budsjettet og de tilknyttede forlikene, og er glad for at et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak behovet for innstramninger i asylpolitikken og styrket innsats for integrering.

Som dere vet, har det vært gjennomført en høring om endringer i utlendingslovgivningen som blant annet følger opp stortingsforliket fra i høst. Høringen avsluttes i dag 9. februar. Vi vil nå gå gjennom innspillene, og vil legge frem saken for Stortinget i vårsesjonen. Også den varslede integreringsmeldingen er under utarbeidelse og planlegges fremlagt i løpet av vårsesjonen.

Selv om det er færre ankomster til Norge nå, er det fortsatt høye ankomsttall til Europa, og vi må være forberedt på at det igjen kan komme et større antall asylsøkere til Norge og de øvrige nordiske landene.

Parallelt med vår hjemlige diskusjon, deltar regjeringen på flere nivåer i den internasjonale utformingen av ulike responser på flyktningkrisen. Justis- og innenriksministre møtes jevnlig i EU- og Schengenkretsen for å diskutere håndteringen av yttergrensekontrollen. Også på nordisk nivå er det jevnlig koordinering, senest i form av et møte mellom de nordiske statsministrene i London etter giverlandskonferansen for Syria.

Utenriksminister Børge Brende, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og undertegnede står alltid til rådighet dersom det skulle være ønske om ytterligere informasjon om disse eller andre problemstillinger.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg