Habilitet i utnevnelsen av Statkraft-styret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Departementet har konkludert med at det ikke var en habilitetsutfordring da Widvey ble utnevnt som ny styreleder i Statkraft.

NRK hevder i en TV-reportasje torsdag kveld at næringsministeren kan ha brutt loven da hun utnevnte Thorild Widvey til ny styreleder i Statkraft. Det er ikke riktig.

- Jeg har gjort vurderinger om habilitet sammen med medarbeidere i departementet. Ved tvil om denne vurderingen ville Lovavdelingen i Justisdepartementet vært kontaktet. Det var det ikke i dette tilfellet, sier næringsminister Monica Mæland.

- Det har imidlertid vært mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om min habilitet. For å unngå at det skapes ytterligere usikkerhet rundt selskapet vil jeg derfor nå be Lovavdelingen om å gjøre en vurdering av min habilitet tilknyttet valget av Widvey. 

- Vi har et stort statlig eierskap i Norge, og vår oppgave er å sørge for at styrene er kompetente. Noe av det viktigste vi gjør som eier i statlige selskaper er å peke ut styremedlemmer. Dette er prosesser som det jobbes grundig med, det er prosesser som pågår over flere måneder og det er selskapenes behov for kompetanse som er avgjørende. Alle styremedlemmene i Statkraft stod på valg, og det skjedde en rekke endringer i styret etter en helhetsvurdering. 

- Jeg er svært glad for at Thorild Widvey og de øvrige styremedlemmene har takket ja til styreverv i Statkraft. Widvey har solid leder- og styreerfaring, og hun kjenner energimarkedet godt. Sammen med Halvor Stenstadvold og Hilde Drønen vil Widvey og de nye styremedlemmene Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna bidra til et meget kompetent styre med tung ledererfaring, god innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv, samt betydelig kraft- og energikompetanse.

- Min relasjon til Widvey er ikke en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet, eller som engang er i nærheten av bryte dem. Vi har et kollegaforhold og partitilknytning gjennom flere år, sier næringsministeren.