Høringsmøte i Kristiansand om tater-/romaniutvalgets rapport

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg håper å møte mange på høringsmøtet om tater/romaniutvalgets rapport i Kristiansand 14. mars, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Regjeringen ønsker innspill fra så mange som mulig i oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport om politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800- tallet og fram til i dag.

I tillegg til ordinær høring arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet høringsmøter på ulike steder i landet. Vi inviterer nå til høringsmøte i Kristiansand:

Tid: 14. mars kl. 17.00
Sted: Thon Hotel Kristiansand, Markens gate 39

Møtet starter med en lett servering og et musikalsk innslag av Jim Roger Pettersen. Statssekretær Anne Karin Olli innleder møtet, og departementet vil orientere om høringsprosessen og om utvalgets funn og anbefalinger.

På møtet vil det bli lagt opp til gruppesamtaler blant deltakerne. Forslag fra gruppene vil bli notert som høringsinnspill.

Det blir også mulighet for enkeltpersoner til å komme med muntlige innspill i møtet – eller direkte til en representant fra departementet etter møtet.

Tater-/romaniutvalgets rapport er sendt ut på bred høring, både til organisasjoner, statlige og kommunale etater og andre berørte instanser – i tillegg til enkeltpersoner som har vært i kontakt med departementet.

 

Vi ønsker alle velkommen!