Høring - oppfølging av Tater-/romaniutvalgets rapport

NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Departementet sender Tater-/romaniutvalgets rapport, NOU 2015:7 Assimilering og motstand, med vedlegg, på høring. Rapporten gir en oversikt over utvalgets funn og anbefalinger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2016