Forsiden

Sammendrag av NOU 2015:7 Assimilering og motstand

Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Dette heftet inneholder sammendraget av hovedfunn fra Tater-/romaniutvalgets rapport (NOU 2015:7), en kort oversikt over innholdet i NOUens kapitler, utdrag/sammenfatning av kapittel 1 til 6 og utvalgets avsluttende anbefalinger til norske myndigheter. Den gir også en oversikt over utredningene i vedlegget til utvalgets rapport.

Sammendrag av NOU 2015:7 (PDF)